Minna Canth

 – Finlands “första” feminist  Idag den 19 Mars firas Minna Cant-dagen i Finland. “Minna Cant kallas ofta för den finska feminismens moder” stor det både på Wikipedia:s sidan om henne och i SVT:s artikel. Vilket jag tycks räcka som en motivering att välja att skriva om henne. Enligt NE är hennes pjäser fortfarande väldigt spelade i den finska teatervärlden, vilket tyder på att hennes tankar även efter hennes död fortfarande väcker intresse och även påverkar dagens diskurs i samhället. Kanske är detta för att hon på … Fortsätt läsa Minna Canth